неделя, 9 май 2010 г.

Желание / Desire - Buddha Bar/


"Желание"Влюбеният познава само смирение, той няма избор.

Прокрадва се по алеята ти през нощта , той няма избор.

Копнее да целуне всеки кичур от косата ти, не се дразни,

той няма избор.

В безумната си любов към теб, бленува да разкъса оковите на пленничеството си,

той няма избор.Влюбеният попитал възлюбената си:

- Обичаш ли себе си повече, отколкото обичаш мен?

Възлюбената отговорила:

- Изгубих интерес към себе си и живея за теб.

Съществувам само заради теб.

Забравих всичко, което знаех,

но познавайки те, аз се образовах .

Изгубих силите си, но от твоята енергия съм способна.Обичам себе си… обичам теб.

Обичам теб… обичам себе си.Аз съм твоят любовник, ела при мен.

Ще отворя портата към любовта ти.

Ела и се установи с мен, нека бъдем съседи на звездите.

Криеше се толкова дълго, безкрайно носеща се по морето на любовта ми.

Въпреки това, ти винаги си била свързана с мен.

Прикрит, открит, в непознатото, в неподправеното.

Аз съм животът.Ти си затворник на малко езерце,

аз съм океанът и буйният му прилив.

Слей се с мен,

остави този свят на незнание.

Бъди с мен, аз ще отворя портата към любовта ти.Желая те повече от храната и водата.

Тялото ми, сетивата ми, умът ми, жадуват за вкуса ти.

Мога да усетя присъствието ти в сърцето ми,

макар че принадлежиш на целия свят.

Аз ще чакам с тиха страст

за един жест, за един поглед

от теб.

"Desire"- Buddha BarA lover knows only humility, he has no choice.

He steals into your alley at night, he has no choice.

He longs to kiss every lock of your hair, don't fret,

he has no choice.

In his frenzied love for you, he longs to break the chains of his imprisonment,

he has no choice.A lover asked his beloved:

- Do you love yourself more than you love me?

Beloved replied: I have died to myself and I live for you.

I've disappeared from myself and my attributes,

I am present only for you.

I've forgotten all my learnings,

but from knowing you I've become a scholar.

I've lost all my strength, but from your power I am able.I love myself...I love you.

I love you...I love myself.I am your lover, come to my side,

I will open the gate to your love.

Come settle with me, let us be neighbours to the stars.

You have been hiding so long, endlessly drifting in the sea of my love.

Even so, you have always been connected to me.

Concealed, revealed, in the unknown, in the un-manifest.

I am life itself.You have been a prisoner of a little pond,

I am the ocean and its turbulent flood.

Come merge with me,

leave this world of ignorance.

Be with me, I will open the gate to your love.I desire you more than food or drink

My body my senses my mind hunger for your taste

I can sense your presence in my heart

although you belong to all the world

I wait with silent passion for one gesture one glance

from you.

Няма коментари:

Публикуване на коментар