четвъртък, 13 август 2009 г.

За трите метаморфози

ЗА ТРИТЕ МЕТАМОРФОЗИТри метаморфози на духа ви назовавам: как духът се превръща на камила, а камилата - в лъв, и накрая лъвът - в дете.
Много тежести съществуват за духа, за силния, издръжлив дух, в който обитава уважение и страхопочитание: неговата сила жадува за тежести и най-тежък товар.
- Що е тежко! - така пита издръжливият дух и коленичи. Подобно на камила той чака добре да го натоварят.
— Що е най-тежко бреме, смелчаги? — така пита издръжливият дух. — За да го поема и да се радвам на силата си?
Не е ли това: да се унизиш, за да нараниш гордостта си?...
Или може би: да изоставиш делото си, когато то празнува своята победа?Да се изкачиш на високи планини, за да изкусиш изкусителя?...
Или може би: да обичаш тези, които ни презират, и да подаваш ръка на призрака, когато той иска да ти вдъхне ужас?
Тялото, това най-тежко бреме,  издръжливият дух поема върху себе си и като натоварена камила, която бърза в пустинята, той бързо крачи в своята пустиня.
Ала в най-самотната пустиня се извършва втората метаморфоза: духът се превръща тук в лъв. Свобода иска той да си извозва и господар да стане в своята собствена пустиня.
Своя последен господар търси той тук. Той ще се опълчи като враг срещу него и своя последен бог и ще се бори за победа с Великия змей.
Кой е Великият змей, когото духът не желае да зове повече господар и бог? „Длъжен си!" се зове великият змей. А духът на лъва казва: „Аз искам!"
"Длъжен си" лежи на пътя му, един ослепителен в своето златисто сияние люспест змей, и на всяка негова люспа блещи със златни букви написано: „Длъжен си!"
Хилядолетни ценности блестят по тези люспи и тъй говори:
„Всяка ценност на нещата най-могъщият от всички змейове: блести по мен.
Всяка ценност е вече създадена и всяка създадена ценност - това съм аз! Наистина не бива да има вече никакво „Аз искам"!" Тъй рече змеят.
Братя мои! Защо е необходим лъв в духа? Нима не е достатъчно товарното животно, което се отказва и изпитва страхопочитание?
Да твори нови ценности, това лъвът все още не е в състояние, но да си извоюва свобода за ново творчество - това е в състояние да осъществи мощта на лъва.
Да си извоюва свобода и да се постави едно свещено „Не" дори и пред дълга-за това, братя мои, се изисква лъв.
Да си извоюваш правото на нови ценности — това е най-ужасното посегателство за един издръжлив и изпълнен със страхопочитание дух...
Като своя най-голяма светиня обичаше нявга той това „Длъжен си", докато сега трябва да открива заблуда и произвол дори и в най-святото, за да може да загребе  свободата от обичта си. За този грабеж му е нужен лъвът.
Ала кажете, братя мои, какво е в състояние да извърши детето, щом като лъвът не е смогнал да го направи? Защо е било необходимо грабливият лъв да се превърне и в дете?
Невинност е детето и забрава, едно ново начало, една игра, едно самозадвижващо се колело, едно изначално движение, едно свещено „Да".
Да, братя мои, за играта на сътворението е нужно свещеното „Да". Духът иска  своята воля, разделеният от света дух спечелва свой собствен свят.
Назовах ви три метаморфози на духа: как духът се превръща в камила, а камилата в лъв и накрая лъвът - в дете.
... Тъй рече Заратустра.
Из "Тъй рече Заратустра" - Фр. Ницше

Няма коментари:

Публикуване на коментар