петък, 18 септември 2009 г.

Из"Панчатантра"

С дърва насища ли се огън,

безкраен океан — с поток, смъртта със хиляди живота,

а мъж със поглед черноок?

Няма коментари:

Публикуване на коментар