четвъртък, 10 септември 2009 г.

Не бива да оставяме сърцето си на грижите... Алкей

Не бива да оставяме сърцето си

на грижите: ний нищо не печелим,

когато се отдаваме на скърби,

приятелю… И все пак най-доброто

лекарство си остава виното.

Налей да се напием…

Няма коментари:

Публикуване на коментар